Huurdersvereniging ‘De Berkelstreek’ is op 10 oktober 2019 opgericht

Waar staat de Huurdersvereniging ‘De Berkelstreek’ voor?

Wij komen op voor de belangen van groepen en individuele huurders in de kernen Barchem en Laren, het dorp Holten en de stad Lochem en voor woningzoekenden in deze regio’s bij de woningcoöperatie Viverion.

Dat doen wij onder andere door:

  • Het ondersteunen van bewonerscommissies. Zij behartigen de lokale belangen van deze huurders als er zich problemen of andere uitdagingen voordoen in bijvoorbeeld de wijk.
  • Het voeren van periodiek overleg met de woningcoöperatie Viverion. In dit overleg bespreken direct betrokken partijen uiteenlopende zaken, zoals renovatie- en nieuwbouwplannen, de jaarlijkse huurverhoging, begroting, klachten van huurders en nieuw beleid.
  • Het vertegenwoordigen van huurders in overlegsituaties met de verhuurder en de gemeente. Hierbij gaat het om het beleid op het gebied van onder andere woonlasten, jaarlijkse huurverhoging, woningtoewijzing, woning uitzetting en renovatie/onderhoud.

Onze huurdersvereniging heeft een eigen beleid en een eigen mening. Alle huurders en woningzoekenden in ons werkgebied kunnen gratis lid worden van deze vereniging.

Er is nu een tijdelijk bestuur, als kwartiermakers ter voorbereiding van de eerste algemene ledenvergadering. (Bij aantreden van nieuwe gekozen bestuur treden zij af). Het tijdelijke bestuur bestaat uit:

Jan Harkema: voorzitter
Pieter Heinstra: secretaris
Iris Versteegh: penningmeester

Waarom een huurdersvereniging ?

De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen in de volkshuisvesting voorgedaan. De verantwoording van het volkshuisvestigingsbeleid is sinds de nieuwe woonwet in 2015 voor een groot deel verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Ook de verhuurders hebben grotere bevoegdheden gekregen, zoals bij het vaststellen van jaarlijkse huurverhogingen. De huren blijven stijgen. Als individuele huurder kunt u daar weinig aan doen. Maar waar gemeente en woningcoöperatie om de tafel zitten, mogen huurders zeker niet ontbreken. De huurdersvereniging denkt en praat mee over de prestatieafspraken, die de gemeente en Viverion jaarlijks maken over wonen. Zo is de huurdersvereniging al aan het begin betrokken bij het onderhandelingsproces en is zij een van de ondertekenende partijen!

Relatie met de Woonbond

Huurdersvereniging ‘De Berkelstreek’ is thans formeel aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dit is een landelijke, onafhankelijke organisatie waar veel huurdersverenigingen bij zijn aangesloten. De Woonbond heeft veel kennis over huren in de meest brede zin van het woord, en behartigt de huurders-belangen bij de regering, de direct betrokken ministeries en de Tweede Kamer.


Meer weten?

Wilt u meer weten over Huurdersvereniging “De Berkelstreek”? Neem contact op via onderstaand formulier!
Nog geen lid, register u op de registratiepagina, (rechtsboven)!

Neem contact op

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact formulier