Waar staat de Huurdersvereniging ‘De Berkelstreek’ voor?

Wij komen op voor de belangen van groepen en individuele huurders woonachtig in de kernen Lochem, Barchem, Laren en Holten en voor woningzoekenden in deze regio’s ingeschreven bij woningcoöperatie Viverion.

Dat doen wij onder andere door:

  • Het ondersteunen van bewonerscommissies. Zij behartigen de lokale belangen van deze huurders als er zich problemen of andere uitdagingen voordoen in bijvoorbeeld de wijk.
  • Het voeren van periodiek overleg met woningcoöperatie Viverion. In dit overleg bespreken direct betrokken partijen uiteenlopende zaken, zoals renovatie- en nieuwbouwplannen, de jaarlijkse huurverhoging, begroting, klachten van huurders en nieuw beleid.
  • Het vertegenwoordigen van huurders in overlegsituaties met verhuurder en gemeente. Hierbij gaat het om het beleid op het gebied van onder andere woonlasten, jaarlijkse huurverhoging, woningtoewijzing, woning uitzetting en renovatie/onderhoud.

Onze huurdersvereniging heeft een eigen beleid en een eigen mening. Alle huurders en woningzoekenden in ons werkgebied kunnen gratis lid worden van deze vereniging. Per 1 juli 2020 hebben wij ca. 220 leden.

Waarom een huurdersvereniging ?

De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen in de volkshuisvesting voorgedaan. De verantwoording van het volkshuisvestigingsbeleid is sinds de nieuwe woonwet in 2015 voor een groot deel verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Ook de verhuurders hebben grotere bevoegdheden gekregen, zoals bij het vaststellen van jaarlijkse huurverhogingen. De huren blijven stijgen. Als individuele huurder kunt u daar weinig aan doen. Maar waar gemeente en woningcoöperatie om de tafel zitten, mogen huurders zeker niet ontbreken. De huurdersvereniging denkt en praat mee over de prestatieafspraken, die gemeente en Viverion jaarlijks maken over wonen. Zo is de huurdersvereniging sinds het begin betrokken bij het onderhandelingsproces en is zij een van de ondertekenende partijen!


Relatie met de Woonbond

Huurdersvereniging De Berkelstreek is thans formeel aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dit is een landelijke, onafhankelijke organisatie waar veel huurdersverenigingen bij zijn aangesloten. De Woonbond heeft veel kennis over huren in de meest brede zin van het woord, en behartigt de huurders-belangen bij de regering, de direct betrokken ministeries en de Tweede Kamer.


Meer weten?

Wilt u meer weten over Huurdersvereniging De Berkelstreek? Heeft u klachten die wij mee moeten nemen tijdens ons periodiek overleg met Viverion? Neem dan contact op via onderstaand formulier.
Bent u nog geen lid, registeert u zich dan op de registratiepagina (rechtsboven).

 

Wist U dat veel informatie beschikbaar is op de “Nieuws”pagina.

Neem contact op

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact formulier