verkiezings reglement

I ALGEMEEN 0. Definities Vereniging: Huurdersvereniging De Berkelstreek; Bestuur: het bestuur van Huurdersvereniging De Berkelstreek; Statuten: de statuten van de Huurdersvereniging De Berkelstreek; Verhuurder: Stichting Viverion; Werkgebied: Lochem, Holten, Laren en Barchem. Huurder: een bewoner van een woning welke is verhuurd door Viverion 1. Het bestuur van de vereniging bestaat, Lees meer…

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE BERKELSTREEK ALGEMEEN BESTUUR (AB)DAGELIJKS BESTUUR (DB)VOORZITTER (DB)SECRETARIS (DB)PENNINGMEESTER (DB)VERGADERINGENVERGOEDINGENNIEUWE LEDENWERKGROEPINKOMSTEN/UITGAVEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) SLOTBEPALINGEN ALGEMEEN BESTUUR   Het rooster van aftreden van de bestuursleden, conform art.6, lid 5 van de statuten, wordt opgemaakt door het AB; De voorzitter, secretaris en penningmeester zullen niet in een zelfde Lees meer…

Nieuwsbrief juli 2020

Aan alle huurders in de dorpen Lochem, Barchem, Laren en Holten Voorwoord Dit is de 1e nieuwsbrief van en door het nieuwe bestuur. In een nieuwbrief kunnen allerlei wetenswaardigheden en informatie opgenomen worden voor ons als huurders. Helaas zijn door corona de mogelijkheden van nieuwsgaring wat beperkter, wij kunnen nog Lees meer…