Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE BERKELSTREEK ALGEMEEN BESTUUR (AB)DAGELIJKS BESTUUR (DB)VOORZITTER (DB)SECRETARIS (DB)PENNINGMEESTER (DB)VERGADERINGENVERGOEDINGENNIEUWE LEDENWERKGROEPINKOMSTEN/UITGAVEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) SLOTBEPALINGEN ALGEMEEN BESTUUR   Het rooster van aftreden van de bestuursleden, conform art.6, lid 5 van de statuten, wordt opgemaakt door het AB; Lees meer…