• Huurdersvereniging De Berkelstreek Voor huurders van Viverion

Over ons

Huurdersvereniging De Berkelstreek

De Berkelstreek komt op voor de belangen van groepen en individuele huurders woonachtig in de kernen Lochem, Barchem, Laren en Holten en voor woningzoekenden in deze regio’s ingeschreven bij woningcoöperatie Viverion.

Dit doet De Berkelstreek door:

Het ondersteunen van bewonerscommissies. Zij behartigen de lokale belangen van deze huurders als er zich problemen of andere uitdagingen voordoen in bijvoorbeeld de wijk.

Het voeren van periodiek overleg met woningcoöperatie Viverion.
In dit overleg bespreken direct betrokken partijen uiteenlopende zaken, zoals renovatie- en nieuwbouwplannen, de jaarlijkse huurverhoging, begroting, klachten van huurders en nieuw beleid.

Het vertegenwoordigen van huurders in overlegsituaties met verhuurder en gemeente. Hierbij gaat het om het beleid op het gebied van onder andere woonlasten, jaarlijkse huurverhoging, woningtoewijzing, woning uitzetting en renovatie/onderhoud.

Wilt u meer weten over Huurdersvereniging De Berkelstreek? Heeft u op of aanmerkingen die wij mee moeten nemen tijdens ons periodiek overleg met Viverion?

neem contact op via info@hvdeberkelstreek.nl