• Huurdersvereniging De Berkelstreek Voor huurders van Viverion

Welkom bij De Berkelstreek

huurdersvereniging voor huurders van Viverion

Lidmaatschap is gratis

Alle huurders en woningzoekenden in het werkgebied van de vereniging kunnen gratis lid worden van de vereniging 

U kunt zich hier onder aanmelden.

aanmelden lidmaatschap